Return to Administracinė informacija

Veiklos kokybės įsivertinimas

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė

Olga Butkevič , socialinė pedagogė, pirmininkė.

Nariai:

Janina Litvin, lietuvių kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja,

Irena Šulska, lenkų kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja,

Romalda Soboleva, pradinių klasių vyresn. mokytoja,

Luiza Volodko, dailės ir technologijų vyresn. mokytoja.

 

Veiklos kokybės vertinimo lygiai

Veiklos kokybės įsivertinimo metodika

Veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara

2021 veiklos kokybės įsivertinimo grupės ataskaita

Giluminio įsivertinimo rezultatų ataskaita 2021

Platusis įsivertinimas 2020

Platusis įsivertinimas 2019

Mūsų gimnazijos įsivertinimo eiga

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių paaiškinimai