Return to Savivalda

Metodinė taryba

 

METODINĖ TARYBA
2021

Pirmininkė – Julija Bazevičienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Sekretorė – Veronika Grakalskienė – kalbų metodinės grupės pirmininkė
Nariai:
Romalda Soboleva – ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;
Luiza Volodko – dorinio ugdymo, socialinių mokslų ir menų metodinės grupės pirmininkė;
Regina Tamošiūnienė – gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė.

METODINIŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS 

IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIŲ KLASIŲ METODINĖ GRUPĖ

DORINIO UGDYMO, SOCIALINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ METODINĖ GRUPĖ

KALBŲ METODINĖ GRUPĖ

GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ