Pirmokų krikštynos 

Iškilmingos pirmokų krikštynos tapo tradicine švente mūsų gimnazijoje. Pirmokėliai drąsiai žengė į sceną ir pradėjo savo pasirodymą dainomis „Pirmokas“, „Nes ką gali mažas žmogus“. Mažieji pademonstravo ne tik, kad jie moka gražiai dainuoti, bet ir sugeba skaityti, skaičiuoti, lentą nuvalyti, gėles palaistyti, yra draugiški su klasės draugais.
Emilija Verkovska labai gražiai padeklamavo J. Tuvimo eilėraštį „Pan Hilary“.
Prasidėjo žinių patikrinimas ir vaikai turėjo parodyti, kaip jie skaito žodžius, skaičiuoja.
Gimnazijos direktorė Z. Mikelevič palinkėjo mokiniams visokeriopos sėkmės siekiant mokslo aukštumų.
Iškilmingiausia akimirka buvo ta, kai mokiniai davė garbingą priesaiką tapti stropiais ir pareigingais mokiniais, mylėti savo Tėvynę, gerbti jos kalbą ir kultūrą.
Šventę vainikavo vyresniųjų klasių mokinių sveikinimai bei linkėjimai ir dovanos mažiesiems mokinukams. Šią dieną dar ilgai prisimins visi pirmokai.