Return to Paslaugos

Logopedas

Logopedo veiklos tikslas:

Gimnazijos logopedo pagrindinis tikslas – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos ir komunikacijos sutrikimų korekcija.

Logopedo veiklos turinys:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei juos šalina;
 • Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei jų galimybes, ir juos taiko;
 • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas;
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 • Bendradarbiauja su gimnazija aptarnaujančios švietimo pagalbos tarnybos specialistais;
 • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Taiko savo darbe logopedijos naujoves;

Tėvai gali kreiptis į logopedę, jei:

 • vaikas netaisyklingai taria ar netaria garsų;
 • vaiko kalbos išsivystymas neatitinka amžiaus;
 • rašydamas praleidžia raides, sukeičia jas vietomis, vienas raides keičia kitomis;
 • sunkiai sekasi išmokti skaityti;

Logopedo veiklos planas 2022

LOGOPEDO DARBO GRAFIKAS

2022 – 2023 m.m.

 

PIRMADIENIS

 

12.20 – 14.40

 

ANTRADIENIS

 

12.20 – 13.00

 

KETVIRTADIENIS

 

12.20 – 15.20

 

PENKTADIENIS

 

12.20 – 15.30

 

Logopedė
Julija Mincevič

Kontaktiniai duomenys: mincevicj84@gmail.com, 862113121