Pagrindinio ugdymo baigimo šventė

Gegužės 25 d. gimnazijoje vyko iškilmingas pagrindinio ugdymo pažymėjimų įteikimas II G klasės mokiniams. Tą dieną mokiniai ir tėvai skubėjo į mokyklą, nes tai buvo neeilinė ir džiugi proga.
L. e. direktorės pareigas Zenobija Mikelevič džiaugėsi pagrindinio ugdymo programos baigimu. Ji palinkėjo mokiniams darbštumo, ištvermės siekiant vidurinio išsilavinimo, puikaus bendravimo ir bendradarbiavimo su mokytojais, dėkojo už drąsų susidorojimą su nuotoliniu mokymu. Buvo įteikti diplomai už gerus akademinius rezultatus, sąžiningą ir atkaklų nuotolinį mokymąsi, aktyvų dalyvavimą klasės ir gimnazijos gyvenime.
Klasės auklėtoja dėkojo mokytojams, mokiniams, tėvams ir gimnazijos administracijai už puikiai organizuotą ugdymo procesą, toleranciją ir kantrybę, geranoriškumą, lankstumą, bendradarbiavimą, pastangas siekiant bendro tikslo ir apdovanojo mokinius atminimo dovanėlėmis.
Tėvai taip pat padėkojo už begalinį atsidavimą ir įdėtas pastangas per nuotolinio mokymo ir auklėjimo procesą.
Nuoširdi padėka II G klasės tėveliams prisidėjusiems prie to, kad ši diena jų vaikų gyvenime būtų atmintina.
Šventės pabaigos stalo puošmena – visiems dalyvavusiems skanus ir didelis tortas.
Likimas myli atkaklius, ryžtingus, tvirtus žmones. Linkime IIG klasės mokiniams ko geriausios kloties. Iki pasimatymo rugsėjį!!!

IIG klasės auklėtoja Teresa Gailiun