Konferencija ,,Gerosios patirties sklaida“

Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos mokytojai birželio 16 dieną praleido itin turiningai ir darbingai – gimnazijoje įvyko ,,Gerosios patirties sklaidos“ konferencija, kurią organizavo Metodinės tarybos pirmininkė Beata Martinkevič. Konferencijos tikslas – skatinti kolegialų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi bei praktiniais pavyzdžiais, siekiant ugdymo(si) kokybės.
Konferencijoje dalyvavo gimnazijos vadovai ir mokytojai. Pranešimus skaitė ir gerąja patirtimi dalijosi šeši gimnazijos pedagogai. Soc. pedagogė Olga Butkevič konferencijos dalyvius supažindino su mokėjimo mokytis kompetencija, kuri yra esminė, nes prisideda prie mokymosi visą gyvenimą ir jos įgyvendinimu. Istorijos mokytoja Ilona Masevič kalbėjo apie vaikų motyvaciją ir apie tai, kaip motyvuoti juos mokytis. Pradinių klasių mokytojas Antoni Poševeckis pasidalijo savo praktiniais pavyzdžiais dirbant su trečiokais, o mokytoja Romalda Soboleva pristatė gimnazijoje veikiančio ,,Lego“ robotikos būrelio sėkmę. Apie testų iššūkius mokiniams ir mokytojams išsamiai ir įdomiai papasakojo matematikos mokytoja Zenobija Mikelevič, o gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Beata Martinkevič pristatė, kokius panaudoja šiuolaikiškus mokymo(si) būdus lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, kad mokytis būtų smagiau ir įdomiau.
Apibendrindama renginį gimnazijos l. e. direktoriaus pareigas Zenobija Mikelevič dėkojo konferencijos dalyviams už skirtą laiką ir aktyvų dalyvavimą, pasidžiaugė, kad mokytojai yra kūrybiški, aktyvūs, domisi naujovėmis ir pabrėžė, kad toks kolegų atviras bendravimas ir bendradarbiavimas padeda tobulinti ugdymo procesą ir siekti bendrų tikslų.

Metodinės tarybos pirmininkė,
lietuvių kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja,
Beata Martinkevič