Powrót do O gimnazjum

Tadeusz Konwicki – patronem naszego gimnazjum

Tadeusz Konwicki – prozaik, scenarzysta, reżyser filmowy. Urodził się 22 czerwca 1926 roku w Nowej Wilejce na Wileńszczyźnie. Zmarł 7 stycznia 2015 roku w Warszawie. W młodości mieszkał w Kolonii Wileńskiej. Wcześnie został sierotą, więc opiekę nad nim przejęła cała rodzina.  Jedna z jego krewnych mieszkała w Bujwidzach, dlatego bywał tu w czasie wakacji. Pobyt w naszej miejscowości wspominał niejednokrotnie w swojej twórczości, na przykład w powieściach ,, Bohiń’’, ,,Wschody i zachody księżyca’’ i innych.  Dzieje rodem z ojczystych stron – okolic Kolonii Wileńskiej, Nowej Wilejki, Bujwidz – były na wskroś przesiąknięte miłością i tęsknotą. Mimo że mieszkał w Polsce, niejednokrotnie bywał za granicą, jednak zawsze sercem i duszą był w swojej ,,małej ojczyźnie’’. Pewnego razu powiedział: ,,Inni poeci wymyślają sobie jakieś legendy o swoim pochodzeniu, a my, wilnianie, nie musimy nic wymyślać, my po prostu jesteśmy z Wilna i tego wystarczy, żeby mieć mityczne, ciepłe miejsce pochodzenia, to, na czym bazujemy swoją twórczość’’. Był człowiekiem uczciwym, sprawiedliwym, prawdomównym, wielkim patriotą, dla którego wszystkie rzeki płynęły ze wschodu na zachód, jak na Litwie.
Z twórczość literacką i reżyserską był niejednokrotnie nagradzany różnymi nagrodami branżowymi.
W 2006 roku został nagrodzony przez ówczesnego prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa Orderem Krzyża Komandorskiego ,,Za zasługi dla Litwy’’.
Od 27 kwietnia 2017 jest patronem  naszego gimnazjum.