Return to Apie gimnaziją

Tadeušas Konvickis – gimnazijos patronas


Tadeušas Konvickis labiausiai pagarsėjo romanais „Mažoji apokalipsė“, pasirodžiusiu 1979 metais, – gyvenimo totalitarinėje valstybėje satyra – ir 1977 metų „Lenkų kompleksas“ – polemika apie nacionalinę istorinę sąlygą, kurią tragiškai nulėmė kariniai pralaimėjimai ir užsienio okupacija. Abu šiuos romanus praėjusio amžiaus 8-ajame dešimtmetyje išleido šalies pogrindinė spauda, apeidama valstybės cenzūrą.
T. Konvickis gimė 1926 metais Naujoje Vilnioje ir vaikystę praleido tuomet lenkų okupuotame Vilniaus krašte.

Per Antrąjį pasaulinį karą jis kovojo pogrindinės Armijos Krajovos (AK) būriuose prieš nacius. Iš pradžių jis rėmė komunizmą, bet vėliau atsisuko prieš jį. AK nariu T. Konvickis tapo 1944 metais ir dalyvavo akcijoje „Audra“, kuria buvo siekiama nusikratyti nacių okupacijos pančių. Vėliau T. Konvickio dalinys partizanavo prieš sovietų valdžią.

Studijavo filologiją Jogailos universitete Krokuvoje, dar vėliau – Varšuvos universitete.Jo literatūrinis debiutas buvo 1950-ųjų romanas „Statybose“, po kurio 1954-aisiais buvo išleistas romanas „Valdžia“. Nemažo populiarumo sulaukė jo 1956 metų romanas „Iš apsupto miesto“.Nepaisydamas karčios patirties per Antrąjį pasaulinį karą, jis susižavėjo komunizmo reikalu, liaupsino režimo planus dėl industrializavimo, o nuo 1952-ųjų iki 1966-ųjų priklausė Komunistų partijai. Tačiau galiausiai T. Konvickis nusivylė partija ir neteko valdžios malonės.

T. Konvickis taip pat buvo pripažintas kino kūrėjas. Kaip scenaristas jis garsus tuo, kad pritaikė Jaroslavo Ivaškevičiaus apysaką „Joana, angelų motina“ kultiniam Ježio Kavalerovičiaus 1961 metų filmui, kuris pasakoja apie 17-ojo amžiaus moterų vienuolyną.Vėlesniuose T. Konvickio darbuose, pradedant 1959 metų romanu „Skylė danguje“, daugiausia pasakojama apie autoriaus vaikystę ir pusiau mitinę, romantinę jo jaunystės žemę.

Konvickis sėkmingai dirbo ir režisieriumi, pastatė tokius filmus kaip 1965-ųjų „Šuolis“. T. Konvickis taip pat režisavo savąją Nobelio premijos laureato Česlavo Milošo romano „Isos slėnis“ adaptaciją, grįždamas į savo jaunystės Lietuvos kaimą.
„Kaip rašytoją jį suformavo jos kraštovaizdžiai ir žmonės, taip pat – jo nuotykiai miškuose partizanavimo metu“, – rašė Č. Milošas.

2006 metais Lietuvos respublikos prezidentas Valdas Adamkus T. Konvickį apdovanojo Komandoro kryžiumi „Už nuopelnus Lietuvai“.

2017 metais balandžio 17 dieną Buivydžių gimnazija buvo pervardinta į Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnaziją.