Return to Veiklos sritys

Projektai


Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(Projekto kodas Nr. 09.1.3 – CPVA_V_704-02-0001).
Projekto vykdymo trukmė – 2020 m.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant mokymo(si) aplinką.
Projekto vykdymo metu gimnazija aprūpinta kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu.
Projektą remia Europos regioninės plėtros fondas.