Return to Veiklos sritys

Karjeros ugdymas

sok_i_tevu_klumpes_plakatas

Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią.

Kelią į asmeninę laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę.

D. S Džordanas

 

Nuo 2011 m. Vilniaus raj. Buivydžių vidurinėje mokykloje savo darbą pradėjo Karjeros Planavimo Grupė (toliau – KPG), kuri teikia konsultacijas mokyklos bibliotekoje – Karjeros Planavimo Centre (toliau – KPC).

KPC darbo laikas: darbo dienomis – 8.00 – 15.00. PASTABA: Dėl konsultacijos Jums patogiu laiku galima tartis su kiekvienu specialistu individualiai :

Karjeros Planavimo Grupės sudėtis:

Karjeros planavimo grupės sudėtis:

Zenobija Mikelevič – KPC pirmininkė

Olga Butkevič – soc. pedagogas

Teresa Gailiun – IIG klasės auklėtoja

Janina Litvin – III G klasės auklėtojas

Regina Tamošiūnienė – IVG klasės auklėtoja

KPG tikslas – skatinti mokinius pagal sugebėjimus pasirinkti sėkmingą mokymosi kelią ar profesiją, atitinkančią asmenybės poreikius, interesus, siekimus bei fizines galimybes, ateityje atsiskleidžiančias  darbo rinkoje. Uždaviniai:

 1. Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos renkantis būsimą mokymosi kelią ar profesiją;
 2. Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 3. Teikti mokiniams individualias ir grupines konsultacijas karjeros planavimo klausimais;
 4. Organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniai iš arčiau susipažintų su įvairiomis užimtumo sritimis;
 5. Teikti informaciją mokinimas ir jų tėvams bei mokytojams apie Lietuvos švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas) bei kintančią darbo rinką Lietuvoje.

2020  Ugdymo-karjerai-planas

Karjeros paslaugos apima:

 • Ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas;
 • Karjeros informavimas – informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas;
 • Karjeros konsultavimą – pagalba konsultuojamajam pažinti save, savo norus ir ketinimus su darbo rinkos ar būsimos mokymosi įstaigos reikalavimais.

Karjeros Planavimo Grupės darbo formos:

 •  Vizitai į įmones, mokymo įstaigas bei ekskursijos į muziejus;
 •  Pokalbiai apie karjerą klasės valandėlių metu;
 • Testai, anketos, mokinių karjeros planai;
 • Stendai;
 • Internetas;
 • Individualios mokinių, tėvų, mokytojų konsultacijos;
 • Užsiėmimai Jaunimo Darbo Centre;
 • Filmai apie profesijas;
 • Mokinio karjeros kompetencijos aplankas (portfolio) – tai individualus ir kūrybiškas mokinio produktas, kurį sudaro formalūs, tiek neformalūs mokinio dokumentai, kurie leidžia pirmiausia pačiam mokiniui pažinti save, įvertinti tai, ką jis pats išmoko bei išsikelti tolesnio tobulėjimo tikslus.

Karjeros planavimo grupės nariai padės: Mokiniui:

 • Išsiaiškinti  karjeros žingsnius;
 • Išsiaiškinti stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • Išsiaiškinti, koks mokinio  profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam  labiausiai tinka;
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;
 • Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis;
 • Susidaryti individualų ugdymosi planą;
 • Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas;
 • Pasirinkti mokymosi įstaigą baigus 8 ar 10 klasių;
 • Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais
 • Rasti reikalingą  informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Tėvams:

 • Teikiama informacija apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu;
 • Individualiai konsultuojami tėvai ir mokiniai įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto);
 • Pažinti savo vaiko stpriąsias ir silpnąsias puses renkantis būsimą profesiją ar mokymosi kelią.

Klasių vadovams:

 • Supažindinami su metodine ugdymo karjerai medžiaga;
 • Konsultuojami įvairiais klausimais ugdymo karjerai tema;
 • Padedama organizuoti išvykas ir profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

Iki malonaus !

Ugdymas karjerai > Aktualu – įdomu

       Karjera – tai procesas, realizuojamas nuolat kintančiame darbo pasaulyje. Todėl karjeros sėkmė priklauso ne tik nuo žmogaus gebėjimo laiku ir tinkamai sureaguoti į pokyčius, bet ir nuo gebėjimo juos numatyti bei jiems pasirengti.      Siekiant užtikrinti mokinių poreikius atitinkantį profesinį konsultavimą, IIIG klasės mokiniai kartu su klasės auklėtoja J. Bazevičiene ir …