Return to Veiklos sritys

Ikimokyklinis ugdymas

Buivydžių ikimokyklinio ugdymo skyrius

DSCF9227

IKIMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslai:

  1. Kurti ugdančią aplinką, atitinkančią vaikų amžių, ugdymo (si) poreikius, interesus;
  2. Skatinti kūrybinę saviraišką remiantis tautos tradicijomis, tenkinti asmeninę raišką sportinio ugdymo metu;
  3. Siekti užtikrinti vaiko fizinį, psichinį, emocinį saugumą.

Uždaviniai:

  • Skatinti vaiko saviraišką ir kūrybiškumą;
  • Ieškoti naujų etninės kultūros ugdymo būdų ir priemonių;
  • Ugdyti kiekvieno vaiko socialinius, komunikacinius, pažintinius, meninius, sveikatos saugojimo ir stiprinimo gebėjimus.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Ikimokyklinio ugdymo grupė yra mišri. Ugdymo kalba – lenkų.

Ikimokyklinio ugdymo grupė dirba 10,5 valandų. Darbo laikas nuo 7.00 iki 17.30 val.

Adresas: Bažnyčios g. 3, Buivydžių I k. LT-15026 Vilniaus r.

Kontaktinis telefonas (8 5) 2558384

paštas gimnazija@buivydziai.vilniausr.lm.lt