Veiklos sritys

Ikimokyklinis ugdymas

Buivydžių ikimokyklinio ugdymo skyrius Centralizuota priėmimo tvarka Prašymo forma Ikimokyklinio ugdymo organizavimas 2020-2021 metais   IKIMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI Tikslai: Kurti ugdančią aplinką, atitinkančią vaikų amžių, ugdymo (si) poreikius, interesus; Skatinti kūrybinę saviraišką remiantis tautos tradicijomis, tenkinti asmeninę raišką sportinio ugdymo metu; Siekti užtikrinti vaiko fizinį, psichinį, emocinį saugumą. Uždaviniai: Skatinti vaiko saviraišką ir …

Priešmokyklinis ugdymas

Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes 2021–2022 mokslo metams Straipsnis dėl priėmimo tvarkos papildymo Svarbi informacija tėvams, auginantiems priešmokyklinio amžiaus vaikus

Pradinis ugdymas

Pradinio-ugdymo-organizavimas-2020-2021

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo organizavimas 2020-21

Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo programa 2020-21 VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS APRAŠAS Mokinio individualus ugdymo plano priedas (1, 2) VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS APRAŠO ĮGYVENDINIMO PLANAS

Neformalusis švietimas

Neformalusis švietimas 2020-21

Karjeros ugdymas

Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. Kelią į asmeninę laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę. D. S Džordanas   Nuo 2011 m. Vilniaus raj. Buivydžių vidurinėje mokykloje savo darbą pradėjo Karjeros Planavimo Grupė (toliau – KPG), kuri teikia konsultacijas mokyklos bibliotekoje – Karjeros Planavimo Centre (toliau – KPC). KPC darbo laikas: darbo dienomis …

Projektai

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Projekto kodas Nr. 09.1.3 – CPVA_V_704-02-0001). Projekto vykdymo trukmė – 2020 m. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant mokymo(si) aplinką. Projekto vykdymo metu gimnazija aprūpinta kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu. Projektą remia Europos regioninės plėtros fondas.