Veiklos sritys

Ikimokyklinis ugdymas

Buivydžių ikimokyklinio ugdymo skyrius Centralizuota priėmimo tvarka Prašymo forma Ikimokyklinio ugdymo organizavimas 2020-2021 metais   IKIMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI Tikslai: Kurti ugdančią aplinką, atitinkančią vaikų amžių, ugdymo (si) poreikius, interesus; Skatinti kūrybinę saviraišką remiantis tautos tradicijomis, tenkinti asmeninę raišką sportinio ugdymo metu; Siekti užtikrinti vaiko fizinį, psichinį, emocinį saugumą. Uždaviniai: Skatinti vaiko saviraišką ir …

Priešmokyklinis ugdymas

Vaikų priėmimas į Vilniaus rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupes 2021–2022 mokslo metams Straipsnis dėl priėmimo tvarkos papildymo Svarbi informacija tėvams, auginantiems priešmokyklinio amžiaus vaikus

Pradinis ugdymas

Pradinio-ugdymo-organizavimas-2020-2021

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo organizavimas 2020-21

Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo programa 2020-21 VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS APRAŠAS Mokinio individualus ugdymo plano priedas (1, 2) VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS APRAŠO ĮGYVENDINIMO PLANAS

Neformalusis švietimas

Neformalusis švietimas 2020-21

Karjeros ugdymas

Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. Kelią į asmeninę laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę. D. S Džordanas   Nuo 2011 m. Vilniaus raj. Buivydžių vidurinėje mokykloje savo darbą pradėjo Karjeros Planavimo Grupė (toliau – KPG), kuri teikia konsultacijas mokyklos bibliotekoje – Karjeros Planavimo Centre (toliau – KPC). KPC darbo laikas: darbo dienomis …

Projektai

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Projekto kodas Nr. 09.1.3 – CPVA_V_704-02-0001). Projekto vykdymo trukmė – 2020 m. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant mokymo(si) aplinką. Projekto vykdymo metu gimnazija aprūpinta kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu. Projektą remia Europos regioninės plėtros fondas.

Prevencinė veikla