Return to Savivalda

Mokytojų atestacijos komisija

GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ

ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Pirmininkė – Zenobija Mikelevič, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
matematikos vyresnioji mokytoja

Sekretorė – Tatjana Mincevič, biologijos mokytoja metodininkė,

Božena Šarandina, Vilniaus r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė,

Irena Šulska, lenkų kalbos vyresnioji mokytoja,

Regina Stankevič, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja,

Beata Martinkevič, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja.