Return to Savivalda

Metodinės grupės

IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ

Romalda Soboleva – pradinio ugdymo vyresn. mokytoja – pirmininkė,

Teresa Vansovič – pradinio ugdymo vyresn. mokytoja ,

Anton Poševecki – pradinio ugdymo vyresn. mokytojas,

 Regina Stankevič – pradinio ugdymo vyresn. mokytoja,

Julija Mincevič – priešmokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja,

Genrika Gricevič – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Ivona Stecevič – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

DORINIO UGDYMO, SOCIALINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ METODINĖ GRUPĖ

Veslava Vežbovič, geografijos vyresn. mokytoja – pirmininkė,

Ilona Masevič, istorijos vyresn. mokytoja,

Ana Zločevska, tikybos vyresn. mokytoja,

Robert Klimaševski, muzikos  vyresn. mokytojas,

Luiza Volodko, dailės ir technologijų vyresn. mokytoja,

Tadeuš Mincevič, fizinio ugdymo vyresn. mokytojas,

Ana Kulešo, šokių mokytoja.

KALBŲ METODINĖ GRUPĖ

Veronika Grakalskienė,  anglų kalbos vyresn. mokytoja – pirmininkė,

Julija Bazevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė,

Jelena Mincevič,  rusų kalbos vyresn. mokytoja,

Janina Litvin, lietuvių kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja,

Irena Šulska, lenkų kalbos  ir literatūros vyresn. mokytoja,

Irena Dzvinel, anglų kalbos vyresn. mokytoja,

Beata Martinkevič, lietuvių kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja,

Teresa Gailiun, lenkų kalbos  ir literatūros vyresn. mokytoja.

GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ: 

Regina Tamošiūnienė, matematikos vyresn. mokytoja,

Alina Makovska,  fizikos vyresn. mokytoja,

Zenobija Mikelevič, matematikos vyresn. mokytoja,

Alina Sniežko, biologijos vyresn. mokytoja,

Anna Barbara Tondrik, chemijos vyresn. mokytoja.