Return to Savivalda

Metodinės grupės

IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ

Romalda Soboleva – pradinio ugdymo vyresn. mokytoja – pirmininkė,

Teresa Vansovič – pradinio ugdymo vyresn. mokytoja ,

Anton Poševecki – pradinio ugdymo vyresn. mokytojas,

 Regina Stankevič – pradinio ugdymo vyresn. mokytoja,

Julija Mincevič – priešmokyklinio ugdymo vyresn. mokytoja,

Genrika Gricevič – ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Ivona Stecevič – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

DORINIO UGDYMO, SOCIALINIŲ MOKSLŲ IR MENŲ METODINĖ GRUPĖ

Luiza Volodko, dailės ir technologijų vyresn. mokytoja – pirmininkė,

Ilona Masevič, istorijos vyresn. mokytoja,

Olga Butkevič, tikybos vyresn. mokytoja,

Robert Klimaševski, muzikos  vyresn. mokytojas,

Veslava Vežbovič, geografijos vyresn. mokytoja,

Tadeuš Mincevič, fizinio ugdymo vyresn. mokytojas.

KALBŲ METODINĖ GRUPĖ

Veronika Grakalskienė,  anglų kalbos vyresn. mokytoja – pirmininkė,

Jelena Mincevič,  rusų kalbos vyresn. mokytoja,

Janina Litvin, lietuvių kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja,

Beata Martinkevič, lietuvių kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja,

Irena Šulska, lenkų kalbos  ir literatūros vyresn. mokytoja,

Teresa Gailiun, lenkų kalbos  ir literatūros vyresn. mokytoja.

GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ: 

Tatjana Mincevič,  biologijos mokytoja metodininkė,

Valdemar Klimaševski,  fizikos  mokytojas,

Zenobija Mikelevič, matematikos vyresn. mokytoja,

Zdislava Dravnel, matematikos vyresn. mokytoja.