Return to Paslaugos

Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas

Kreipkis į socialinę pedagogę, jeigu:

1. nori pasidalinti savo rūpesčiais, problemomis ir kartu paieškoti sprendimų… ar tiesiog pasidžiaugti sėkme…

2. kyla sunkumų mokantis, turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų ir nori apie tai pasikalbėti…

3. turi idėjų ar sumanymų, kuriuos norėtum įgyvendinti dalyvaudamas įvairiose akcijose, renginiuose ir pan.  

Socialinė pedagogė atlieka tokias funkcijas:

1. Šviečiamąją (informuoja, aiškina);

2. Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja);

3. Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus);

4. Diagnostinę (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);

5. Vadybinę (organizuoja, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);

6. Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);

 • Socialinės pedagogės veiklos turinys: Dirba su vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais.
 • Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą.
 • Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas.
 • Kartu su socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą.
 • Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Lanko vaikus kartu su klasės auklėtoja namuose.

 

Pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos:

 • Individualiai konsultuoja sunkumų ir problemų turinčius mokinius, jų tėvus, pedagogus ir klasių auklėtojus;
 • Padeda mokyklos nelankantiems, blogai ją lankantiems, nuolatos į pamokas vėluojantiems mokiniams;
 • Organizuoja prevencijos programas mokiniams;
 • Dalyvauja klasės valandėlėse, teikia pagalbą klasės mokiniams sprendžiant konfliktus;
 • Rengia informacinius stendus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis pagalbą vaikams ir šeimoms.

Socialinio pedagogo veiklos planas 2022

Gimnazijos socialinė pedagogė – Olga Butkevič

Darbo laiko grafikas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
  –   8.00 – 12.00 12.30  – 15.00   pietų pertrauka 12.00 – 12.30   8.00 – 12.00   12.30  – 15.00           pietų pertrauka 12.00– 12.30   8.00 – 12.00
12.30  – 13.30      pietų pertrauka     12.00 – 12.30
  –

Susisiekti su gimnazijos socialine pedagoge galite:

Visada esi laukiamas!