Return to Lietuvių kalba

9 – 10 klasės

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 9-10 kl.

 

V. Juknaitė „Išsiduosi. Balsu“.

S. Geda ,,Gedimino valstybės fragmentas” .

Vydūnas „ Mano Tėvynė “.

R. Gavelis „Jauno žmogaus memuarai“.

I. Šeinius „Kuprelis“.

O. Vaildas „Doriano Grėjaus portretas“.

M. Gimbutienė. „Laimos palytėta“.

Lietuvių sakmės. Pasakojimai apie Sovijų, Vaidevutį, Palemoną.

„Eglė žalčių karalienė“.

Liaudies dainos.

A. Strazdas „Strazdas“.

A. Vienažindys „Ilgu ilgu man ant svieto“, „Linksminkimos“.

M. Martinaitis „Kai sirpsta vyšnios“.

K. Donelaitis „Metai“.

Žemaitė „Marti“.

V. Krėvė „Skerdžius“.

I. Simonaitytė „Aukštujų Šimonių likimas“.

L. Baliukevičius – Dzūkas „Dienoraštis“ .

R. Granauskas „Kai šlama ąžuolai“ , „Liūdnosios upės“.

A. Landsbergis „Žodžiai, gražieji žodžiai“.

Graikų mitai.

Homeras „Iliada“, „Odisėja“.

Tukididas „Peloponeso karas“.

Sofoklis „Antigonė“.

Horacijus „Jaunimui“.

Nijolė Sadūnaitė.

Senasis ir Naujasis Testamentai.

Dantė „Dieviškoji Komedija“.

,,Viduramžių riterių romanai”: T. Meloris „Pasakojimas apie karalių Artūrą“.

M. de Servantesas „Don Kichotas“.

Didžiųjų kunigaikščių laiškai.

Just. Marcinkevičius „Mindaugas“.

I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“.

J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“.

W. Goldingas „Musių valdovas“.

Dž. Orvelas „Gyvulių ūkis“.

K. Ostrauskas „Jūratė ir Kastytis“.

K. Binkis „100 pavasarių“.