Return to Lietuvių kalba

7 – 8 klasės

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 7-8 kl.

 

                      V. Mačernio. Eilėraščiai. Laiškai.

K. Binkis „Atžalynas“.

A. de Sent Egziuperi (A. de Saint-Exupéry) „Mažasis princas“.

„Tėvulio prievartėliuos“ CD, 2004.

„Giesmės Saulei“ CD, 2007.

Darbo dainos.

M. Martinaitis „Padainuok man“.

„Sudaičio sutartinė“, „Oi, lekia lekia gulbių pulkelis“.

M. P. Karpavičius „Piliečio pamokslinė kalba“.

J. Slovackis „Lietuvių legiono daina“.

„Palinko liepa šalia kelio“, partizanų dainos.

B. Brazdžionis „Šaukiu aš tautą“.

B. Krivickas „Apie laisvės kovą ir didvyriškumą“.

K. Genys „Pabudome ir kelkimės“.

H. Nagys „Vilniaus baladė“.

B. Brazdžionis „Per pasaulį keliauja žmogus“.

M. Šalčius „Svečiuose pas keturiasdešimt tautų“.

J. Mekas „Laiškai iš Niekur“.

Maironis „Jūratė ir Kastytis“.

S. Nėries, A. Miškinio, P. Širvio, J. Degutytės ir kito dabartinio lietuvių poeto meilės lyrika.

V. Šekspyras (W. Shakespeare) „Romeo ir Džuljeta“.

K. Boruta „Baltaragio malūnas“.

Č. Aitmatovas „Ilga kaip šimtmečiai diena“.

S. Daukantas „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“.

A. Mickevičius „Gražina“.

Maironis „Trakų pilis“.

V. Krėvė „Milžinkapis“.

D. Grinkevičiūtė „Lietuviai prie Laptevų jūros“.

J. Ulinauskaitė „Likimo išbandymai“.

A. Frank „Dienoraštis“.

S. Šaltenis „Riešutų duona“ .

Dž. Kriusas (J. Krüss) „Timas Taleris, arba Parduotas juokas“.