Return to Lietuvių kalba

5 – 6 klasės

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 5-6 kl.

 

 

J. Biliūnas „Kliudžiau“.

J. Kaupas „Stirniukas“.

J. Degutytės, R. Skučaitės, V. Palčinskaitės, J. Erlicko, S. Gedos eilėraščiai.

A. Lindgren kūriniai.

Smulkiosios tautosakos pavyzdžiai: patarlės, priežodžiai, mįslės, minklės, anekdotai ir kiti smulkiosios tautosakos žanrai.

Pasakėčios: S. Stanevičius „Žmogus ir levas“. Ezopas. Pasakėčios.

R. Černiauskas „Slieko pasaka“ .

Buitinės pasakos: „Gudri merga“, „Gailestingas sūnus“, „Kaip žmogus savo dalią atrado“.

Stebuklinės pasakos: „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“, „Joniukas aviniukas ir sesytė Elenytė“, „Devyniabrolė ir devyniagalvis“.

S. Nėris „Eglė žalčių karalienė“.

A. Liobytė „Devyniabrolė“.

H. K. Andersenas. Pasakos.

Vilė Vėl „Kaip mes išgarsėjome“.

M. Tvenas (M. Twain) „Tomo Sojerio nuotykiai“.

V. Žilinskaitė „Robotas ir peteliškė“.

J. R. R. Tolkinas (J. R. R. Tolkien) „Hobitas, arba Ten ir Atgal“.

Lietuvių sakmės, „Kaip atsirado žemė“, „Saulė, Mėnulis ir Žemė“, „Sužeistas vėjas“.

Graikų mitai.

B. Sruoga „Giesmė apie Gediminą“.

M. Mažvydas „Katekizmas“.

M. Daukša „Prakalba į malonųjį skaitytoją“.

K. Donelaitis „Metai“.

A. Baranauskas „Anykščių šilelis“.

Maironis „Milžinų kapai“, „Lietuva brangi“.

V. Kudirka „Tautiška giesmė“.

M. K. Čiurlionis „O virš tų krantų, virš to mylimo Nemuno“.

J. Aistis „Peizažas“.

Šatrijos Ragana „Irkos tragedija“.

A. Maršalas (A. Marshall) „Aš moku šokinėti per balas“.