Return to Lietuvių kalba

1 – 2 klasės

 

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 1- 2 kl.

 

Pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos, ,,Gulbė karaliaus pati”.

Padavimai.

P. Mašiotas ,,Kai aš mažas buvau”, ,,Pajūriais pamariais”.

V. Tamulaitis ,,Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai”.

K. Kasparavičius ,,Trumpos istorijos”.

A. Matutis. Eilėraščiai.

Vytė Nemunėlis. Eilėraščiai.

R. Skučaitė. Eilėraščiai.

J. Degutytė ,,Pelėdžiuko sapnas”.

D. Bisetas ,,Aukštyn kojom”.

O. Proisleris ,,Vaiduokliukas’’.

Dž. Rodaris ,,Pasakos telefonu”, ,,Džipas televizoriuje”.