Return to Programinės literatūros sąrašai

Lietuvių kalba

5 – 6 klasės

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 5-6 kl.     J. Biliūnas „Kliudžiau“. J. Kaupas „Stirniukas“. J. Degutytės, R. Skučaitės, V. Palčinskaitės, J. Erlicko, S. Gedos eilėraščiai. A. Lindgren kūriniai. Smulkiosios tautosakos pavyzdžiai: patarlės, priežodžiai, mįslės, minklės, anekdotai ir kiti smulkiosios tautosakos žanrai. Pasakėčios: S. Stanevičius „Žmogus ir levas“. Ezopas. Pasakėčios. R. Černiauskas „Slieko pasaka“ . Buitinės pasakos: „Gudri …

1 – 2 klasės

  PROGRAMINĖ LITERATŪRA 1- 2 kl.   Pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos, ,,Gulbė karaliaus pati”. Padavimai. P. Mašiotas ,,Kai aš mažas buvau”, ,,Pajūriais pamariais”. V. Tamulaitis ,,Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai”. K. Kasparavičius ,,Trumpos istorijos”. A. Matutis. Eilėraščiai. Vytė Nemunėlis. Eilėraščiai. R. Skučaitė. Eilėraščiai. J. Degutytė ,,Pelėdžiuko sapnas”. D. Bisetas ,,Aukštyn kojom”. O. Proisleris ,,Vaiduokliukas’’. Dž. …

3 – 4 klasės

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 3-4 kl.                         Stebuklų pasakos, ,,Gulbė karaliaus pati”. Sakmės, ,,Sužeistas vėjas”. A. Vaičiulaitis. Pasakos. J. Degutytė ,,Nepalik manes”. Eilėraščiai. V. Žilinskaitė ,,Kelionė į Tandadriką”. K. Saja ,,Ei, slėpkitės!” B. Vilimaitė. Apsakymai. M. Vainilaitis ,,Bruknelė”. L. Gutauskas. Pasakos, eilėraščiai. S. Geda. Eilėraščiai. M. Martinaitis ,,Pelenų antelė”. H. K. Andersenas ,,Bjaurusis ančiukas”. A. Lindgren …

7 – 8 klasės

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 7-8 kl.                         V. Mačernio. Eilėraščiai. Laiškai. K. Binkis „Atžalynas“. A. de Sent Egziuperi (A. de Saint-Exupéry) „Mažasis princas“. „Tėvulio prievartėliuos“ CD, 2004. „Giesmės Saulei“ CD, 2007. Darbo dainos. M. Martinaitis „Padainuok man“. „Sudaičio sutartinė“, „Oi, lekia lekia gulbių pulkelis“. M. P. Karpavičius „Piliečio pamokslinė kalba“. J. Slovackis „Lietuvių legiono daina“. „Palinko …

9 – 10 klasės

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 9-10 kl.   V. Juknaitė „Išsiduosi. Balsu“. S. Geda ,,Gedimino valstybės fragmentas” . Vydūnas „ Mano Tėvynė “. R. Gavelis „Jauno žmogaus memuarai“. I. Šeinius „Kuprelis“. O. Vaildas „Doriano Grėjaus portretas“. M. Gimbutienė. „Laimos palytėta“. Lietuvių sakmės. Pasakojimai apie Sovijų, Vaidevutį, Palemoną. „Eglė žalčių karalienė“. Liaudies dainos. A. Strazdas „Strazdas“. A. Vienažindys „Ilgu …

11 – 12 klasės

Literatūros sąrašas_11_12_kl.