Return to Biblioteka

Naudingi adresai

Vadovėlių duomenų bazė
https://www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai/vadoveliu-duomenu-baze
Skaitmeninės mokymo priemonės
https://www.emokykla.lt/bendrasis/skaitmenines-mokymo-priemones/priemones
Lietuvos rašytojai
https://rasytojai.lt/
Lietuvių kalbos žodynai
Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema „E.Kalba“
https://ekalba.lt/
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos el. ištekliai
http://www.vlkk.lt/#el-istekliai
Literatūros kūriniai
Klasikinė lietuvių literatūros antologija
http://antologija.lt
Šiuolaikinė lietuvių literatūros antologija
http://www.tekstai.lt/
Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klase
ihttp://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija/
Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai
http://www.šaltiniai.info/
Literatūros kūriniai 5-8 klasėms
https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt
Pasakos, vaikų knygos
https://www.pasakanepasaka.lt
Pasakos, pasakėčios
https://www.pasakos.lt
Skaitymo skatinimo programos
Skaitymo skatinimo programa
https://skaitymometai.lnb.lt
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė
https://www.lbd.lt
Šiaurės šalių literatūros savaitė
https://www.nordisklitteratur.org/lt
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius
https://www.ibbylietuva.lt
Bibliotekos ir bibliotekų katalogai
Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema
https://ibiblioteka.lt/metis/
Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portalas
https://www.epaveldas.lt
Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa
www.lvb.lt
Lietuvos akademinės bibliotekos
https://aleph.library.lt
Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas
https://biblioteka.vu.lt
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
www.lnb.lt
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
www.mab.lt
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai
https://vb.mab.lt
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
www.amb.lt
Vilniaus rajono savivaldybės centrinė biblioteka
https://vrscb.lt
Saugumas internete
Draugiškas internetas
https://www.draugiskasinternetas.lt
Saugumas elektroninėje erdvėje
https://www.esaugumas.lt
Švietimas
Švietimo portalas emokykla
www.emokykla.lt
Nacionalinė švietimo agentūra
www.nsa.smm.lt
Brandos egzaminai
www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/
PUPP
www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/pupp/
NMPP
www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/
Švietimo naujienos
https://www.svietimonaujienos.lt
Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema
www.aikos.smm.lt
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
https://smsm.lrv.lt
Vilniaus rajono savivaldybės administracija – Švietimas
www.vrsa.lt/svietimas/133
Mokinių orientavimas karjerai
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė
http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html
Orientavimas karjerai
http://www.euroguidance.lt
Suaugusiųjų mokymasis
Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema
https://www.smis.lt
Prisijungusi Lietuva
https://www.prisijungusi.lt
E.pilietis
https://www.epilietis.eu
Teisinė informacija
Teisės aktų registras
www.e-tar.lt
Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktai
https://e-seimas.lrs.lt
Administracinės paslaugos
Elektroniniai valdžios vartai
https://www.epaslaugos.lt