Return to Biblioteka

Naudingi adresai

Literatūros kūriniai

Klasikinė lietuvių literatūros antologija
http://antologija.lt
Šiuolaikinė lietuvių literatūros antologija
http://www.tekstai.lt/
Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klase
ihttp://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija/
Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai
http://www.šaltiniai.info/
Literatūros kūriniai 5-8 klasėms
https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt
Skaitymo metai
https://skaitymometai.lnb.lt/
Naudotų knygų svetainė
https://www.sena.lt/

Bibliotekos ir bibliotekų katalogai

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema
https://ibiblioteka.lt/metis/
Virtuali kultūros paveldo sistema
https://www.epaveldas.lt
Interaktyvi biblioteka
https://www.ibiblioteka.lt/libis-portal/
Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas
https://lanka.vu.lt/
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai
http://www.mab.lt/lt/katalogai
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
https://www.lnb.lt/

Švietimas

Vaikų linija. Be patyčių
https://www.bepatyciu.lt/
Nacionalinis egzaminų centras
https://www.egzaminai.lt/
Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema
https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė
https://www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai
Švietimo portalas emokykla
https://www.emokykla.lt/
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
https://www.smm.lt/
Nacionalinė švietimo agentūra
https://www.nsa.smm.lt/
Vilniaus rajono savivaldybė
http://www.vrsa.lt

Internetinė biblioteka lenkų kalba
https://wolnelektury.pl/
Nemokamos vaikų knygos internete anglų kalba
http://freekidsbooks.org/