Return to Biblioteka

Apie biblioteką

2

Bibliotekos – tai žmogaus dvasinių vertybių lobynas.

(G. Leibnicas)

 

SVEIKI ATVYKĘ

Į VILNIAUS R. BUIVYDŽIŲ TADEUŠO KONVICKIO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS   PUSLAPĮ.

Mūsų tikslas:

   Palaikyti gimnazijos siekiamus ugdymo(si) tikslus, skatinti ir plėtoti vaikų skaitymo įpročius, sudaryti sąlygas bei suteikti gimnazijos bendruomenei įvairią informaciją, reikalingą mokymo procese.

  Biblioteka suteikia galimybę naudotis knygomis, periodiniais, informaciniais leidiniais, enciklopedijomis, metodine literatūra, skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, vadovėliais. Padeda pasirengti pamokoms, pasiruošti egzaminams, olimpiadoms, konkursams, šventėms, gauti reikalingos informacijos apie studijas ir profesijas.

   Yra kompiuteriai, televizorius, video ir DVD grotuvai. Vartotojai gali naudotis internetu.

  Nuolat ruošiami tematiniai, atnaujinami esami stendai „ Aš renkuosi profesiją“ ir „ Naujos knygos“.

   Biblioteka dalyvauja rengiamuose prevenciniuose gimnazijos projektuose.

  Įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS. Programa leidžia operatyviai aptarnauti  bibliotekos skaitytojus.

1Užeik, čia visada esi laukiamas!