Return to Biblioteka

Naudojimosi taisyklės

1

NAUDOJIMOSI

VILNIAUS R. BUIVYDŽIŲ TADEUŠO KONVICKIO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA

TAISYKLĖS

 

BIBLIOTEKOS DOKUMENTŲ FONDAS YRA GIMNAZIJOS TURTAS. JUO NAUDOJASI VISA GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖ

 

Vartotojo teisės:

 • gauti išsamią informaciją apie gimnazijos bibliotekos fondą, teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas;
 • naudotis  katalogais, kartotekomis ir kitomis informacijos paieškos priemonėmis;
 •  pateikti informacinę užklausą ir gauti atsakymą;
 • naudotis kompiuteriais ir vieša interneto prieiga;
 •  naudotis kitomis bibliotekos teikiamos  paslaugomis.

 

Vartotojas privalo :

 • saugoti  knygas;
 • palaikyti knygų išdėstymo tvarką lentynose;
 • grąžinti į biblioteką  knygas nustatytu laiku;
 •  laikytis tvarkos, tylos, netrukdyti kitiems;
 • praradęs ar nepataisomai sugadinęs knygą, vadovėlį ar kitą dokumentą, vartotojas privalo jį pakeisti tokiu pat ar bibliotekos pripažintu lygiaverčiu;
 • baigęs mokyklą, ar dėl kokių nors kitų priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka.

 

Aptarnavimo tvarka:

 • mokiniams į namus išduodama ne daugiau kaip 3 knygos, mokytojams ir kitiems vartotojams – iki 5 knygų.
 • Knygų laikymo terminas – 15 dienų. Vartotojo prašymu, terminas gali būti pratęstas, jei knygų  neprireikia  kitiems vartotojams;
 • periodiniai leidiniai, enciklopedijos ir žodynai, taip pat elektroniniai dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik bibliotekos skaitykloje.