Nuorodos

Vilniaus rajono savivaldybė  https://www.vrsa.lt/

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija   https://www.smm.lt/

Nacionalinė švietimo agentūra https://www.nsa.smm.lt/

Teisės aktų registras  https://www.e-tar.lt/portal/index.html

Švietimo portalas emokykla https://www.emokykla.lt/

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema  https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė https://www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai

Vaikų linija. Be patyčių  https://www.bepatyciu.lt/

Naudingos nuorodos

Abituriente! Pažiūrėk ką tau siūlo Lietuvos kariuomenė TESTAI Profesijos pasirinkimo testas http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1 Asmenybės kryptingumo testas http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3 Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2 INFORMACIJA APIE PROFESIJAS Profesijų vadovas http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/ Profesijų filmai http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html INFORMACIJA APIE EGZAMINUS Nacionalinis egzaminų centras http://www.egzaminai.lt/naujienos/ INFORMACIJA APIE STUDIJAS http://www.aikos.smm.lt http://www.lamabpo.lt/std_programos.html http://www.studijos.lt/mokymo_programos STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖS http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle http://baluskaiciuokle.lt/ BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE …