Mokslo ir žinių šventė gimnazijoje

Pažiūrėk, pirma rugsėjo
Pro rudens vartus atėjo!
Spalvos kitos ir žiedai,
Ūgtelėję ir vaikai.
Vėl džiugi pirma rugsėjo,
Astros žiedu pražydėjo.
Tau, rugsėji, tie žiedai
Ir linksmi vaikų veidai!