Korupcijos prevencija

Buivydžių T. Konvickio gimnazijos apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2020 – 2021 metams

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Pateikti pranešimą apie korupciją į STT

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą gimnazijoje – Romalda Soboleva, pradinio ugdymo vyresn. mokytoja.

Susidūrus su korupcijos apraiškomis Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijoje, kreiptis el. paštu: romalda05@mail.ru