Return to Administracinė informacija

Vizija, misija

 

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA

 „Būti išmintingam – didelis menas, o būti geram – dar didesnis“

(Kornel Makuszyński)

 

Mokyklai, tautai ir valstybei, pasaulio bendruomenei reikia ne tik išsilavinusio, daug žinančio, bet ir gero žmogaus. Mokymasis – tai savęs, savo įgimtų galių realizavimas, tai žmogaus gilus dvasinis ryšys su jį supančia gamta, tai patirtis ir ateities valdymas.

Mokomasi ne tik gyvenimui, bet ir pats mokymasis yra gyvenimas. Būtina nuolatos ugdyti save, ieškoti tiesos ir padėti tai daryti kitiems.

GIMNAZIJOS ETOSAS

Bendruomenės nariai tapatinasi su gimnazija, didžiuojasi ja, prisiima atsakomybę už gimnazijos strateginių tikslų įgyvendinimą, įvaizdžio kūrimą. Gimnazijos veikla pagrįsta teisingumo, lygių galimybių suteikimo principu, tolerantiška kitaip mąstančiam, yra saugi.

 MISIJA

Teikti kokybišką išsilavinimą, ugdyti savarankišką, kūrybišką, pilietišką ir patriotišką asmenybę, sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save, atskleisti individualumą, įgyti kompetencijų būtinų tolimesniam gyvenimui

VIZIJA

Kūrybinga, demokratiška, motyvuojanti, puoselėjanti kultūrines vertybes, tradicijas ir papročius, teikianti kokybišką švietimą gimnazija, ugdanti jaunosios kartos pilietį, besimokantį visą gyvenimą bei konkuruojantį darbo rinkoje, gebantį spręsti problemas ir integruotis Lietuvos bei Europos kultūroje.

GIMNAZIJOS VERTYBĖS

Pagarba žmogui, meilė artimui, sąžiningumas, atsakingumas, profesionalumas, mokymasis – svarbiausia mokinio pareiga.

PRIORITETAS

Skatinti mokymosi motyvaciją ir ugdyti gebėjimus reikalingus darbo rinkai.