Administracinė informacija

Nuostatai

Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos nuostatai

Vizija, misija

  GIMNAZIJOS FILOSOFIJA  „Būti išmintingam – didelis menas, o būti geram – dar didesnis“ (Kornel Makuszyński)   Mokyklai, tautai ir valstybei, pasaulio bendruomenei reikia ne tik išsilavinusio, daug žinančio, bet ir gero žmogaus. Mokymasis – tai savęs, savo įgimtų galių realizavimas, tai žmogaus gilus dvasinis ryšys su jį supančia gamta, tai patirtis ir ateities valdymas. …

Planavimo dokumentai

  Gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaita 2022 Gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaita 2021 metai STRATEGINIS PLANAS 2021 – 2024 Gimnazijos veiklos planas 2022 Ugdymo planas 2022-2023 Mokytojų atestacijos nuostatai 2008

Veiklos kokybės įsivertinimas

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė Olga Butkevič , socialinė pedagogė, pirmininkė. Nariai: Janina Litvin, lietuvių kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja, Irena Šulska, lenkų kalbos ir literatūros vyresn. mokytoja, Romalda Soboleva, pradinių klasių vyresn. mokytoja, Luiza Volodko, dailės ir technologijų vyresn. mokytoja.   Veiklos kokybės vertinimo lygiai Veiklos kokybės įsivertinimo metodika Veiklos kokybės įsivertinimo modelio sandara 2021 …

Mokymosi pasiekimai

2018 - 2019 m.m. Brandos egzaminų analizė   2017-2018 m.m. Brandos egzaminų analizė

Laimėjimai

                                                      Diplomas 2Dyplom 2Dyplom 2                        

Finansai

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2020 m. finansinė ataskaita Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 2018 m. finansinė ataskaita

Laisvos darbo vietos

Darbo užmokestis

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2017 Viešieji pirkimai 2019 metai Centrinis viešųjų pirkimų portalas

Informacija tėvams