Administracinė informacija

Nuostatai

Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos nuostatai

Vizija, misija

  GIMNAZIJOS FILOSOFIJA  „Būti išmintingam – didelis menas, o būti geram – dar didesnis“ (Kornel Makuszyński)   Mokyklai, tautai ir valstybei, pasaulio bendruomenei reikia ne tik išsilavinusio, daug žinančio, bet ir gero žmogaus. Mokymasis – tai savęs, savo įgimtų galių realizavimas, tai žmogaus gilus dvasinis ryšys su jį supančia gamta, tai patirtis ir ateities valdymas. …

Planavimo dokumentai

  Gimnazijos vadovo veiklos plano įgyvendinimo ataskaita bendruomenei 2020 VEIKLOS PLANAS 2020 UGDYMO PLANAS 2020-21 STRATEGINIS PLANAS 2017-2020 M. M. Mokytojų atestacija Mokytojų atestacijos nuostatai 2008

Veiklos kokybės įsivertinimas

Platusis įsivertinimas 2020 Platusis įsivertinimas 2019 Mūsų gimnazijos įsivertinimo eiga Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių paaiškinimai  

Mokymosi pasiekimai

2018 - 2019 m.m. Brandos egzaminų analizė   2017-2018 m.m. Brandos egzaminų analizė

Laimėjimai

                                                      Diplomas 2Dyplom 2Dyplom 2                        

Finansai

2020 m. finansinė ataskaita Finansinė ataskaita I ketv. 2020 2019 m. I ketvirčio finansinė  ataskaita 2019 m. II ketvirčio  finansinė ataskaita 2019 m. III ketvirčio finansinė ataskaita Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019

Laisvos darbo vietos

Darbo užmokestis

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2017 Viešieji pirkimai 2019 metai Centrinis viešųjų pirkimų portalas

Informacija tėvams