Pagrindinio ugdymo pažymėjimų įteikimo šventė

Birželio 23 dieną gimnazijoje įvyko iškilminga pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimų įteikimo šventė IIG klasės mokiniams.
Sėkmingai ugdymo(si) etapą užbaigusius gimnazistus sveikino l. e. direktorės pareigas Zenobija Mikelevič, kuri dėkojo mokiniams ir jų tėvams už bendradarbiavimą bei palinkėjo visiems ištvermės ir darbštumo siekiant tolimesnių tikslų. Geriausiai baigusiems buvo įteikti diplomai už puikius akademinius pasiekimus, aktyviems – už dalyvavimą gimnazijos veikloje, aktyvią veiklą klasės gyvenime.
Klasės vadovė dėkojo mokiniams, tėvams, mokytojams ir gimnazijos administracijai už kartu praleistus metus, pagalbą, kantrybę bei bendradarbiavimą siekiant bendrų tikslų ir įteikė auklėtiniams atminimo dovanėles.
Šiltus žodžius gimnazijos pedagogams tarė ir mokinių tėvai, kurie dėkojo už jų triūsą ir atsidavimą bei įdėtas pastangas.
Nuoširdžiai dėkojame IIG klasės tėveliams už pagalbą organizuojant šventę ir linkime mokiniams gražios ir kupinos įspūdžių vasaros, gero poilsio bei sėkmingų naujų mokslo metų!

IIG klasės vadovė Beata Martinkevič