Europos kalbų diena

Europos kalbų dienos minėjimas tapo gražia mūsų gimnazijos tradicija. Rugsėjo 26 dieną visi susirinkome užsienio kalbų kabinete iškilmingai paminėti šią dieną. 7, 8, IG klasės mokiniai parengė trumpus pranešimus ir pateiktis apie šios dienos atsiradimo istoriją, svarbą, apie kalbų vartojimą įvairiose gyvenimo sferose, apie kalbų įdomybes. 2-6 klasių mokiniai puošė Kalbų medį: ant įvairiaspalvių obuoliukų rašė mandagumo žodžius ir palinkėjimus įvairiomis kalbomis. IIIG klasės mokiniai išbandė savo jėgas versdami tekstą. Jie vertė iš lenkų kalbos mūsų gimnazijos globėjo Tadeušo Konvickio kūrinio „Mėnulio patekėjimai ir nusileidimai“ ištrauką į anglų, lietuvių ir rusų kalbas. Keturi mokiniai dalyvavo vertimo konkurse, skirto Europos kalbų dienai 2022 paminėti, kurį organizavo Valstybės institucijų kalbų centras. Mokiniai turėjo parašyti esė gimtąja kalba apie tai, kaip įvairių kalbų mokėjimas ir kultūrų pažinimas praturtina gyvenimą, suteikia naujų galimybių ir išversti į užsienio kalbą.
Lietuvių liaudies išmintis sako: „Ką jaunas išmoksi, visą amžių žinosi“. Tad nepraleiskite progos išmokti ką nors naujo! Gal tai bus nauja kalba? Gal ją išmokęs tapsi vertėju ir padėsi susikalbėti kitiems?

Kalbų metodinė grupė